(lee el texto en castellano, más abajo)

TERMES I CONDICIONS PER A LA INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS DE MATRIUSQUES

PROCEDIMENT GENERAL PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ A QUALSEVOL ACTIVITAT DE MATRIUSQUES

1.- Omple el formulari per a sol·licitar plaça.
2.- T’arribarà un e-mail automatitzat indicant que queden places i amb les dades per a fer la transferència, bizum o paypal.
3.- La plaça serà efectiva quan rebem la notificació del pagament.

CONDICIONS GENERALS:

 • Acceptarem les inscripcions per rigorós ordre de pagament.
 • Si no es realitza el curs per falta de quòrum, retornarem el 100% de l’import ingressat.
 • En cas de no poder assistir, cal avisar amb 24 hores d’antelació per a recuperar la meitat de la reserva.
 • En cas de no avisar i no assistir, no retornarem els diners.

PER ALS TALLERS ON-LINE  “LES VEUS QUE HI HA DINS TEU” – aquesta activitat es realitza en castellà

 • L’activitat es programa per començar el dia 11 de gener de 2021 en l’edició de tarda.
 • Un dia abans de l’activitat us enviarem l’enllaç a l’e-mail.
 • Les places són limitades i el grup es tancarà amb 12 persones.
 • Per a la realització del curs cal un mínim de 8 persones apuntades 48 hores abans de l’inici de l’edició.

PER AL GRUP TERAPÈUTIC “LES VEUS QUE HI HA DINS TEU” – DIMARTS – aquesta activitat es realitza en castellà

 • L’activitat es programa per començar el dia  30 de març de 2021.
 • Un dia abans de l’activitat us enviarem l’enllaç a l’e-mail i al mòbil.
 • Les places són limitades i el grup es tancarà amb 8 persones.
 • Per a la realització del curs cal un mínim de 6 persones apuntades el dia 25 de marça les 23:59.

PER AL GRUP TERAPÈUTIC “LES VEUS QUE HI HA DINS TEU” – DIMECRES – aquesta activitat es realitza en castellà

 • L’activitat es programa per començar el dia 17 de març de 2021.
 • Un dia abans de l’activitat us enviarem l’enllaç a l’e-mail i al mòbil.
 • Les places són limitades i el grup es tancarà amb 8 persones.
 • Per a la realització del curs cal un mínim de 6 persones apuntades el dia 12 de març a les 23:59.

PER AL CERCLE DE DONES: EL CERCLE QUE FA UN MILIÓ A BARCELONA

 • L’activitat es programa per començar el dia  5 de febrer de 2021.
 • Les places són limitades i el grup es tancarà amb 8 persones.
 • Per a la realització del curs cal un mínim de 6 persones apuntades el dia 29 de gener a les 23:59.

PER AL CURS ON-LINE DE CNV: TEJIENDO EL VÍNCULO DES DEL CORAZÓN – aquesta activitat es realitza en castellà

 • L’activitat es programa per començar el dia  26 d’abril de 2021.
 • Les places són limitades i el grup es tancarà amb 12 persones.
 • Per a la realització del curs cal un mínim de 6 persones apuntades el dia 16 d’abril a les 23:59.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MATRIUSQUES 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN A CUALQUIER ACTIVIDAD DE MATRIUSQUES:

1.- Llena el formulario para solicitar plaza.
2.- Te llegará un e-mail automatizado indicando que quedan plazas y con los datos para hacer la transferencia, bizum o paypal.
3.- La plaza será efectiva cuando recibamos la notificación del pago.

CONDICIONES GENERALES:

Aceptaremos las inscripciones por riguroso orden de pago.
Si no se realiza el curso por falta de cuórum, devolveremos el 100% del importe ingresado.
En caso de no poder asistir, hay que avisar con 24 horas de antelación para recuperar la mitad de la reserva.
En caso de no avisar y no asistir, no devolveremos el dinero.

PARA LOS TALLERES ON-LINE  “LAS VOCES QUE HAY DENTRO DE TI”

 • La actividad se programa para empezar el día 11 de enero de 2021 en la edición de tardes.
 • Un día antes de la actividad os enviaremos el enlace al e-mail y al móvil.
 • Las plazas son limitadas y el grupo se cerrará con 12 personas.
 • Para la realización del curso hace falta un mínimo de 8 personas apuntadas 48 horas antes del inicio de la edición.

PARA EL GRUPO TERAPÉUTICO “LAS VOCES QUE HAY DENTRO DE TI” – MARTES NOCHE

 • La actividad se programa para empezar el día 30 de marzo de 2021.
 • Un día antes de la actividad os enviaremos el enlace al e-mail y al móvil.
 • Las plazas son limitadas y el grupo se cerrará con 8 personas.
 • Para la realización del curso hace falta un mínimo de 6 personas apuntadas el día 25 de marzo a las 23:59.

PARA EL GRUPO TERAPÉUTICO “LAS VOCES QUE HAY DENTRO DE TI” – MIERCOLES TARDE

 • La actividad se programa para empezar el día 17 de marzo de 2021.
 • Un día antes de la actividad os enviaremos el enlace al e-mail y al móvil.
 • Las plazas son limitadas y el grupo se cerrará con 8 personas.
 • Para la realización del curso hace falta un mínimo de 6 personas apuntadas el día 12 de marzo a las 23:59.

PARA EL CÍRCULO DE MUJERES: EL CÍRCULO QUE HACE UN MILLÓN EN BARCELONA (esta actividad es bilingüe)

 • La actividad se programa para empezar el día 5 de febrero de 2021.
 • Las plazas son limitadas y el grupo se cerrará con 8 personas.
 • Para la realización del curso hace falta un mínimo de 6 personas apuntadas el día 29 de enero a las 23:59.

PARA EL CURSO ON-LINE DE CNV: TEJIENDO EL VÍNCULO DES DEL CORAZÓN

 • La actividad se programa para empezar el día  26 de abril de 2021.
 • Las plazas son limitadas y el grupo se cerrará con 12 personas.
 • Para la realización del curso hace falta un mínimo de 6 personas apuntadas el día 16 de abril a las 23:59.