La tristesa - Les veus que hi ha dins d'una mare - Matriusques