(abajo en castellano)

CRISTINA SALVIA FARRÉ protegeix les dades personals segons el que s’estableix en el nou Reglament General de Protecció de Dades 2016/679.

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per a gestionar la nostra relació comercial i poder informar-lo sobre els productes i/o serveis que prestem. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça: info@matriusques.com. I també pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

CRISTINA SALVIA FARRÉ està legitimada per a tractar les seves dades pel consentiment que ens atorga en la present comunicació.

A Matriusques utilitzarem les dades que ens aportis per a contactar-te per correu directe, enviar-te informació sobre les nostres activitats, propostes, solucions, etc… a través de llistes de correu electrònic segmentades o per a llançar anuncis publicitaris en xarxes socials o en Google.

CESSIONS: Per a la gestió de la comanda solament es preveuen les cessions per obligació legal o requeriment judicial i, en cas d’acceptació d’enviaments de comunicacions comercials, es realitzaran cessions via KAJABI, empresa situada als EUA.

Per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, s’ha de dirigir per escrit a info@matriusques.com

Enllaços:

L’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten en el nostre lloc web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Legislació aplicable:

La present Web es regeix per la legislació espanyola.

 

CASTELLANO

CRISTINA SALVIA FARRÉ protege los datos personales según lo establecido en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos 2016/679.

Sus datos serán tratados con la máxima confidencialidad para gestionar nuestra relación comercial y poder informarle sobre los productos y/o servicios que prestamos. Los datos se conservarán hasta que se solicite la supresión a la siguiente dirección: info@matriusques.com. Y también puede presentar una reclamación ante la autoridad de control competente (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

CRISTINA SALVIA FARRÉ está legitimada para tratar sus datos por el consentimiento que nos otorga en la presente comunicación.

A Matriusques utilizaremos los datos que nos aportes para contactarte por correo directo, enviarte información sobre nuestras actividades, propuestas, soluciones, etc… a través de listas de correo electrónico segmentadas o para lanzar anuncios publicitarios en redes sociales o en Google.

CESIONES: Para la gestión del pedido solamente se prevén las cesiones por obligación legal o requerimiento judicial y, en caso de aceptación de envíos de comunicaciones comerciales, se realizarán cesiones vía KAJABI, empresa ubicada en EEUU.

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, se tiene que dirigir por escrito a info@matriusques.com

Enlaces:

La empresa no asume ninguna responsabilidad sobre el contenido, información o servicios que puedan ofrecer los enlaces que se presentan en nuestro sitio web, y que tienen carácter meramente informativo.

Legislación aplicable:

La presente Web se rige por la legislación española.