LES VEUS QUE
HI HA DINS
D’UNA MARE

Tallers per aprendre a resoldre
el conflicte intern que tenim quan
apareix una emoció que ens costa acceptar.