(lee el texto en castellano 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽)

Des de la meva trajectòria acompanyant a famílies en grups de criança, massatge infantil i reflexologia en aquests moments d’incertesa és més important que mai la confiança en la nostra capacitat personal en la cura de les nostres criatures.

De la mà de l’Àngeles Hinojosa, que va portar la reflexologia podal infantil a moltes famílies i que fa poc que ens va deixar, vaig aprendre el poder de la responsabilitat en la salut i com està en les nostres mans. Que els mocs, les diarrees i la febre no són més que aliats del nostre cos per a protegir-nos i no símptomes que hem d’erradicar passi el que passi. Què una mirada amb presència al nostre nadó porta calma en el seu sistema nerviós i l’ajuda a calmar-se. Ara vivim un moment molt paradoxal; per una banda, i de forma intermitent vivim el confinament, la por i la incertesa en la nostra salut ens oblidem del missatge que vaig recollir fa anys del Dr Kakode que “les malalties són portadores de missatges del nostre cos que hem d’escoltar” i, d’altra banda, la neurociència està demostrant més que mai el preu que estem pagant per la forma de vida per la qual el món occidental ha apostat; el fet de viure desconnectats del nostre cos i planeta, que comença a vincular la majoria de malalties, i el nostre sistema immunitari amb el sistema nerviós i l’estil de vida pel que apostem.

Aquí els espais d’acompanyament a la criança i massatge infantil han pres un paper definitiu per a oferir espais de prevenció i promoció de la salut familiar, generant xarxes, oferint eines de vincle familiar i ajudant a redescobrir el poder curatiu de les nostres mans. Generen un impuls contra corrent de connexió i reparació familiar i comunitària.

Si tornem a la cosa més simple, ens n’adonem el poder de guarir-nos que tenia la mà a la panxa de la mare a la infància. En massatge infantil les mares aprenen a posar les mans relaxades sobre el cos del nadó per a adonar-se com només això els calma, no cal FER més, ni llegir manuals, només estar en calma amb una i amb el nadó. Aprendre a ESCOLTAR-NOS i ESCOLTAR el gest o el plor del nostre nadó en presència.

Amb la reflexologia infantil trobem punts als peus del nadó que són un farmaciola increïble que podem incloure en les cures de tota la infància abans d’anar per sistema a un professional a preguntar què li passa al nostre nadó. Tenim al nostre abast un sistema de salut que està al nostre servei, però també comptem amb un disseny humà de punts reflexes que ens permet equilibrar-nos, per això és tant sanador incloure el tacte i practicar-lo en els tallers i a casa, per a percebre com els agrada a les nostres criatures ser tocades, gronxades i parlades. D’això es tracta quan anem a un grup de criança.

Hi ha quelcom que et ressona al llegir aquest text? Vols venir amb el teu nadó al grup de criança de Matriusques ”Néixer i Créixer”?

A  Matriusques disposes d’un grup de criança facilitat i cuidat per l’Alba del Cid, on  t’acompanyaran en aquest moment tan important que s’esdevé amb la maternitat i on aprendràs eines i recursos per a promoure la salut a la teva família.

Inscriu-te ara per a la propera edició.

Autora: Alba del Cid, psicòloga perinatal especialitzada en temes de criança i maternitat, doula i asessora de lactància, formadora en eines com la reflexologia podal i el massatge infantil. Acompanya el grup de criança de Matriusques ”Néixer i Créixer”.

LA CONFIANZA EN LA SALUD FAMILIAR EN NUESTRAS MANOS

Desde mi trayectoria acompañando a familias en grupos de crianza, masaje infantil y reflexología en estos momentos de incertidumbre es más importante que nunca la confianza en nuestra capacidad personal en el cuidado de nuestras criaturas.

De la mano de la Àngeles Hinojosa, que llevó la reflexología podal infantil a muchas familias y que hace poco que nos dejó, aprendí el poder de la responsabilidad en la salud y como está en nuestras manos. Que los mocos, las diarreas y la fiebre no son más que aliados de nuestro cuerpo para protegernos y no síntomas que tenemos que erradicar pase lo que pase. Que una mirada con presencia a nuestro bebé lleva la calma a su sistema nervioso y le ayuda a calmarse. Ahora vivimos un momento muy paradójico; por un lado, y de forma intermitente vivimos el confinamiento, el miedo y la incertidumbre en nuestra salud nos olvidamos del mensaje que recogí hace años del Dr Kakode que “las enfermedades son portadoras de mensajes de nuestro cuerpo que tenemos que escuchar” y, por otro lado, la neurociencia está demostrando más que nunca el precio que estamos pagando por la forma de vida por la cual el mundo occidental ha apostado; el hecho de vivir desconectados de nuestro cuerpo y planeta, que empieza a vincular la mayoría de enfermedades, y nuestro sistema inmunitario con el sistema nervioso y el estilo de vida por el que apostamos.

Aquí los espacios de acompañamiento en la crianza y el masaje infantil han tomado un papel definitivo para ofrecer espacios de prevención y promoción de la salud familiar, generando redes, ofreciendo herramientas de vínculo familiar y ayudando a redescubrir el poder curativo de nuestras manos. Generan un impulso contra la corriente, de conexión y reparación familiar y comunitaria.

Si volvemos a la cosa más simple, nos damos cuenta el poder de curarnos que tenía la mano en la panza de la madre a la infancia. En masaje infantil las madres aprenden a poner las manos relajadas sobre el cuerpo del bebé para darse cuenta de cómo solo esto los calma, no hay que HACER más, ni leer manuales, solo estar en calma con una y con el bebé. Aprender a ESCUCHARNOS y ESCUCHAR el gesto o el llanto de nuestro bebé en presencia.

Con la reflexología infantil encontramos puntos a los pies del bebé que son un botiquín increíble que podemos incluir en los cuidados de toda la infancia antes de ir por sistema a un profesional a preguntar qué le pasa a nuestro bebé. Tenemos a nuestro alcance un sistema de salud que está a nuestro servicio, pero también contamos con un diseño humano de puntos reflejos que nos permite equilibrarnos, por eso es tan sanador incluir el tacto y practicarlo en los talleres y en casa, para percibir como le gusta a nuestras criaturas ser tocadas, columpiadas y habladas.

De esto se trata cuando vamos a un grupo de crianza.

Hay algo que te resuena al leer este texto? Quieres venir con tu bebé al grupo de crianza de Matriusques ”Néixer i Créixer”?

En  Matriusques dispones de un grupo de crianza facilitado y cuidado por Alba del Cid, donde  te acompañará en este momento tan importante que se acontece con la maternidad y dónde aprenderás herramientas y recursos para promover la salud en tu familia.

Inscríbete ahora para la próxima edición.

Autora: Alba del Cid, psicóloga perinatal especializada en temas de crianza y maternidad, doula y asesora de lactancia, formadora en herramientas como la reflexología podal y el masaje infantil. Acompaña el grupo de crianza de Matriusques ”Néixer i Créixer”.