(lee el texto en castellano 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽)

T’ha passat que, quan tractes de comunicar una cosa important per a tu als teus pares, fills, parella, germans o amics íntims, el teu intent d’aproximació acaba en un major distanciament amb ells? —Per què ens danyem quan parlem? — Potser has tingut aquest pensament alguna vegada. I, així i tot, no pots fer que no passi i et preguntes per què no pots comunicar-te sense aquests episodis recurrents d’escalada emocional que et danyen o danyen als que estimes.

Sovint oblidem que, en gran manera, com la resta de mamífers, som éssers límbics —amb un sistema nerviós autònom, involuntari, que regula les nostres respostes emocionals més primàries—. Si el nostre cervell llegeix en l’altre algun senyal d’enuig, ira, por o rebuig, abans que siguem conscients d’això, haurà pres per nosaltres l’elecció de respondre amb alguna de les nostres respostes de protecció bàsiques —atac, fugida o paràlisi—, d’igual o major intensitat emocional. I, aquesta, al seu torn, activarà encara més les respostes de defensa de l’altra persona. Aquestes respostes automàtiques de supervivència dependran també, en cadascun, de les experiències emocionals apreses al llarg de la nostra vida relacional i la de la nostra família.

Ara bé, els humans podem entrenar-nos a respondre conscient i voluntàriament abans que el nostre cervell dispari la nostra resposta emocional programada o apresa en el passat. Una eina que utilitzo amb freqüència en el meu treball és la que anomeno El mirall invertit. Es tracta que, mentre dialoguis amb una altra persona, t’observis com si fossis el mirall d’ella i ella fos el teu; com si el que sents en el teu interior —sensacions, emocions i els pensaments que aquestes et desperten— fos el reflex del que sent i pensa ella; i com si els gestos de l’altre —posició corporal, expressions facials, to de veu i paraules— fossin el reflex de tu.

Per a començar a practicar, tal vegada et poden servir els següents exemples de preguntes que pots fer-te mentre escoltes i observes al teu interlocutor (anticipant amb la teva imaginació la trobada, o durant o després de la mateixa):

* Quina història de dolor (d’ell o ella) està expressant la tensió o dolor que sento ara en el meu cos? * Què del que estic sentint (por, ira, rebuig, vergonya, exigència, tristesa…) és el que ella està sentint i tracta de comunicar-me amb la seva mirada, el seu to, els seus gestos o les seves paraules? * Quina antiga ferida relacional d’ell, estan narrant aquestes sensacions i emocions que sento en escoltar-lo i mirar-lo? * Què del que percebo en ella (desconfiança, recel, crítica, abandó…) està narrant la meva història de relació amb els meus pares? * “Sento que l’Alejandro m’ignora”. Inversió del Mirall: “El meu amic es sent ignorat. De quina manera puc jo sense adonar-me fer-li sentir ignorat?”. * “Marta m’està dient que la tracto com una nena”. Inversió: Què de mi està reflectint la meva filla en dir això? Hi ha alguna part de mi que tingui alguna necessitat o por que m’impulsi a tractar-la com a tal, a més de les meves bones intencions com a mare?”. ” Penso que la meva parella no em valora ni em respecta en dir-me això.”
Inversió: Quan i amb qui va ser que no em vaig sentir valorada i respectada en el passat i que ara estic recordant?”.

A les persones que acompanyo, aquest exercici els ajuda a caminar cap a la construcció de vincles en els quals poden viure no sols un major enteniment recíproc, sinó una experiència profunda de connexió i intimitat amb un altre ésser humà, obtenint com a resultat relacions més saludables i satisfactòries. És un exemple, entre molts altres, dels recursos per a millorar el teu autoconeixement, la teva comunicació i les teves relacions, dels quals pot oferir-te la psicoteràpia com a servei de psicoeducació i salut preventiva, individual i comunitària.

Per tu i per a tu, i per tota la comunitat que som t’animo a posar-ho en pràctica, i una vegada fet, que comprovis què ocorre!

Hi ha quelcom que et ressona al llegir aquest text? T’ha passat a tu o coneixes  algú que li ha passat?

A  Matriusques disposes de serveis de psicoteràpia facilitats per terapeutes amb llarga experiència que t’acompanyaran en el teu procés d’autoconeixement per a així millorar la relació i la comunicació amb tu mateix@ i el teu entorn.

Demana’ns una entrevista gratuïta i valorarem conjuntament l’acompanyament que s’adapta millor a les teves necessitats.

Autora: Cristina M-Quintanilla, psicóloga experta en orientació i acompanyament psicoterapéutic per a adults.

¿POR QUÉ NOS DAÑAMOS CUANDO HABLAMOS?

Texto de Cristina Martínez-Quintanilla

¿Te ha ocurrido que, cuando tratas de comunicar algo importante para ti a tus padres, hijos, pareja, hermanos o     amigos íntimos, tu intento de aproximación acaba en un mayor distanciamiento con ellos? —¿Por qué nos dañamos cuando hablamos? — Tal vez has tenido este pensamiento alguna vez. Y, aun así, no puedes hacer que no ocurra y te preguntas por qué no puedes comunicarte sin esos episodios recurrentes de escalada emocional que te dañan o dañan a los que quieres.

A menudo olvidamos que, en gran medida, como el resto de mamíferos, somos seres límbicos —con un sistema nervioso autónomo, involuntario, que regula nuestras respuestas emocionales más primarias—. Si nuestro cerebro lee en el otro alguna señal de enojo, ira, miedo o rechazo, antes de que seamos conscientes de ello, habrá tomado por nosotros la elección de responder con alguna de nuestras respuestas de protección básicas —ataque, huida o parálisis—, de igual o mayor intensidad emocional. Y, ésta, a su vez, activará aún más las respuestas de defensa de la otra persona. Estas respuestas automáticas de supervivencia dependerán también, en cada uno, de las experiencias emocionales aprendidas a lo largo de nuestra vida relacional y la de nuestra familia.

Ahora bien, los humanos podemos entrenarnos a responder consciente y voluntariamente antes de que nuestro cerebro dispare nuestra respuesta emocional programada o aprendida en el pasado. Una herramienta que utilizo con frecuencia en mi trabajo es la que llamo El espejo invertido. Se trata de que, mientras dialogues con otra persona, te observes como si fueras el espejo de ella y ella fuera el tuyo; como si lo que sientes en tu interior —sensaciones, emociones y los pensamientos que éstas te despiertan— fuera el reflejo de lo que siente y piensa ella; y como si los gestos del otro —posición corporal, expresiones faciales, tono de voz y palabras— fueran el reflejo de ti.

Para empezar a practicar, tal vez te puedan servir los siguientes ejemplos de preguntas que puedes hacerte mientras escuchas y observas a tu interlocutor (anticipando con tu imaginación el encuentro, o durante o después del mismo):

* ¿Qué historia de dolor (de él o ella) está expresando la tensión o dolor que siento ahora en mi cuerpo? * ¿Qué de lo que estoy sintiendo (miedo, ira, rechazo, vergüenza, exigencia, tristeza…) es lo que ella está sintiendo y trata de comunicarme con su mirada, su tono, sus gestos o sus palabras? * ¿Qué antigua herida relacional de él, están contando estas sensaciones y emociones que siento al escucharlo y mirarlo? * ¿Qué de lo que percibo en ella (desconfianza, recelo, crítica, abandono…) está contando mi historia de relación con mis padres? * “Siento que Alejandro me ignora”. Inversión del Espejo: “Mi amigo se siente ignorado. ¿De qué maneras puedo yo sin darme cuenta hacerle sentir ignorado?”. * “Marta me está diciendo que la trato como una niña”. Inversión: ¿Qué de mí está reflejando mi hija al decir eso? ¿Hay alguna parte de mí que tenga alguna necesidad o miedo que me impulse a tratarla como tal, además de mis buenas intenciones como madre?”. *” Pienso que mi pareja no me valora ni me respeta al decirme eso.”

Inversión: ¿Cuándo y con quién fue que no me sentí valorada y respetada en el pasado y que ahora estoy recordando?”.

A las personas que acompaño, este ejercicio les ayuda a caminar hacia la construcción de vínculos en los que pueden vivir no solo un mayor entendimiento recíproco, sino una experiencia profunda de conexión e intimidad con otro ser humano, obteniendo como resultado relaciones más saludables y satisfactorias. Es un ejemplo, entre muchos otros, de los recursos para mejorar tu autoconocimiento, tu comunicación y tus relaciones, de los que puede ofrecerte la psicoterapia como servicio de psicoeducación y salud preventiva, individual y comunitaria.

Por y para ti, y por toda la comunidad que somos ¡te animo a ponerlo en práctica y a que compruebes qué ocurre!

Hay algo que te resuena al leer este texto? Te ha pasado a ti o conoces a alguien que le ha pasado?

En  Matriusques dispones de servicios de psicoterapia facilitados por terapeutas con larga experiencia que te acompañarán en tu proceso de autoconocimiento para así mejorar la relación y la comunicación contigo mismo@ y tu entorno.

Pídenos una entrevista gratuita y valoraremos conjuntamente el acompañamiento que se adapta mejor a tus necesidades.

Autora: Cristina M-Quintanilla, psicóloga experta en orientación y acompañamiento psicoterapéutico para adultos.